Transport ADR

Zawsze bezpiecznie i na czas!


Dbamy, żeby nie zabrakło Ci surowca do produkcji!


#

Bezpieczny Transport


Specjalizujemy się w transporcie chemicznych materiałów niebezpiecznych. Transportujemy materiały żrące, łatwopalne, wybuchowe i inne. Spełniamy wszystkie wymogi jakie nakłada na nas „ustawa z 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych” (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) Posiadamy świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR” (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 192) Przepisy podają wykaz towarów niebezpiecznych, warunki dotyczące opakowań i cystern, a także warunków przewozu, załadunku i rozładunku. Określone są także warunki techniczne dotyczące pojazdów, ich konstrukcji i wyposażenia. Nasz samochody spełniają wszystkie wymagania, a kierowcy znają sposoby postępowania przy transporcie, a także w razie wypadku i uwolnienia niebezpiecznej substancji do środowiska jak i w przypadku narażenia zdrowia lub życia.

Gwarantujemy bezpieczne i terminowe dostawy.


Tysiące przejechanych kilometrów


Ton dostarczonych towarów


Zadowolonych klientów

w sprzedaży produkt do dezynfekcji przeciwko covid-19

DR MANUsteril

INNE PRODUKTY Z OFERTY

podchloryn sodu

kwas siarkowy

Zadzwoń